Henrik Lyngsie

Henrik Lyngsie

Navn

Henrik Lyngsie

Titel

NAV Konsulent

Afdeling

Odense

Mit navn er Henrik Lyngsie.
Gennem de sidste 18 år har jeg arbejdet med Navision/NAV. I den tid har jeg deltaget i design og udvikling af både brancheløsninger
samt mindre og større specialløsninger for kunder i mange forskellige brancher.
Det primære fokus for mig i mit arbejde er at designe og udvikle løsninger, der kan understøtte og forbedre de processer og opgaver,
vore kunders medarbejdere udfører i hverdagen. Det opnås bedst ved, i samarbejde med kunden, at holde fokus på at optimere og
forenkle processer og arbejdsflow, samt at skabe overskuelighed og sammenhæng i kundens Navision.

Vore kunder har altid ret. Nogen gange skal de bare ledes den rigtige vej ….

Alle medarbejdere