Skip to the content

Krav om digital opbevaring af regnskabsmateriale

Den nye bogføringslov, der forventes at træde i kraft 1. juli 2022, vil gøre det lovpligtigt for størsteparten af danske virksomheder at opbevare al regnskabsmateriale digitalt samt løbende foretage en digital sikkerhedskopi.

Et af de nye krav er, at også bilag skal opbevares elektronisk. Såfremt du bruger Business Central eller NAV findes der flere løsninger til digital opbevaring af bilag.

Det nye krav til digitale opbevaring vil gælde for regnskabsår, der starter 1. januar 2023 eller senere, og vil få stor betydning for de virksomheder, der i dag opbevarer bilag og andet regnskabsmateriale i papirform.

Ved regnskabsmateriale menes

  • Registreringer, herunder transaktionssporet
  • Beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedurer
  • Bilag
  • Oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet
  • Dokumentation for oplysninger i noterne og ledelsesberetningen i årsrapporten og for skøn og vurdering foretaget i forbindelse med udarbejdelse af virksomhedens årsrapport
  • Regnskaber, som kræves udarbejdet i henhold til lovgivning, og frivilligt udarbejdede regnskaber, der ikke udelukkende er til virksomhedens eget brug
  • Eventuelle revisionsprotokoller eller tilsvarende rapportering

Den digitale opbevaring af regnskabsmaterialet kan ske hos virksomheden selv eller hos en tredjepart, fx på en server eller i en cloud-løsning.

Vi vil anbefale, at du får undersøgt om dit ERP-system understøtter de nye krav til digital opbevaring.

Kontakt os for at høre nærmere om løsningerne til Business Central og NAV.

Ved at udfylde og sende denne formular afgiver du samtykke til fremadrettet at modtage nyheder, invitationer til events og gode tilbud fra Dynateam. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage.