Skip to the content

For generel support skal du kontakte:

Supporttelefon: +45 78773394

Mail: Dynateamhelpdesk@dynateam.dk

Opret en sag her

Dynateams service- og supportkoncept er opbygget med en række grund ydelser, der sikrer:

  • Ensartet og effektiv behandling af din henvendelse, samt rapportering af samarbejdet, med opfølgning, anbefalinger og mulige forbedringer.
  • Effektive og hurtige løsninger fra nøglekompetencer.

Med en service- og supportaftale kommer du først i køen til hjælp og support fra erfarne eksperter, så du kan udnytte din løsning optimalt.

Vi hjælper dig med at løse de udfordringer og akutte problemer, som du kan løbe ind i, når du arbejder med din forretningsløsning.

Med serviceanalysen sikre vi, at du udnytter din løsning optimalt, og får mest mulig ud af din softwareinvestering. Vi samler resultaterne i en proaktiv servicerapport (PSR). Rapporten indeholder de iagttagelser vi har gjort, og en konklusion med konkrete forslag og anbefalinger til optimerings- og forbedringsmuligheder.

Vi har oplevet Dynateams support som meget fleksibel og ikke mindst hurtig. Jeg er meget tilfreds med den support Dynateam leverer. Jeg er meget glad for, at det fungerer så godt som det gør, for supporten er et forretningskritisk punkt for os.

Troels O. Müller, Global Accounting Manager for Falck Global Assistance

Kontakt

Vil du høre mere?


Henrik Munch Carlsen
Salgschef
hmc@dynateam.dk
+45 21 84 86 21